partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


Projekt Karpackiego Kodeksu Dobrych Praktyk w Planowaniu Przestrzennym


W dniach 5 i 6 marca 2015 w Nowym Sączu obradowała Grupa Robocza ekspertów pracujących w ramach Konwencji Karpackiej. Jest to program działający w ramach SWISS CONTRIBUTION  - projektu współfinansowanego przez Szwajcarię programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.


Było to już III spotkanie grupy ekspertów pracujących nad stworzeniem Karpackiego Kodeksu Dobrych Praktyk. Poprzednie potkania odbywały się w Niepołomicach (VII 2014), Sanoku (IX 2015). Opracowywany dokument nosi roboczą nazwę: „Karpaty - Zasady Dobrego Kształtowania Przestrzeni”


W pracach grupy wzięli udział przedstawiciele organizacji rządowych i samorządowych zajmujących się planowaniem przestrzennym i ochroną środowiska na terenie Karpat obejmujących województwa podkarpackie, małopolskie oraz śląskie. Z ramienia MPOIA udział wzięli: Maria Modzelewska, Maciej Nitka, Łukasz Krawontka, Marek Tarko oraz Stanisław Deńko, który przygotował prezentację „Znaczenie projektowania urbanistycznego w planowaniu przestrzennym na przykładzie realizacji Osady Czorsztyn – Mizerna”.

Prace Grupy odbywały się w przestrzeni Miasteczka Galicyjskiego.

MN, ŁK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9