partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


Projekt Karpackiego Kodeksu Dobrych Praktyk w Planowaniu Przestrzennym


W dniach 5 i 6 marca 2015 w Nowym Sączu obradowała Grupa Robocza ekspertów pracujących w ramach Konwencji Karpackiej. Jest to program działający w ramach SWISS CONTRIBUTION  - projektu współfinansowanego przez Szwajcarię programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.


Było to już III spotkanie grupy ekspertów pracujących nad stworzeniem Karpackiego Kodeksu Dobrych Praktyk. Poprzednie potkania odbywały się w Niepołomicach (VII 2014), Sanoku (IX 2015). Opracowywany dokument nosi roboczą nazwę: „Karpaty - Zasady Dobrego Kształtowania Przestrzeni”


W pracach grupy wzięli udział przedstawiciele organizacji rządowych i samorządowych zajmujących się planowaniem przestrzennym i ochroną środowiska na terenie Karpat obejmujących województwa podkarpackie, małopolskie oraz śląskie. Z ramienia MPOIA udział wzięli: Maria Modzelewska, Maciej Nitka, Łukasz Krawontka, Marek Tarko oraz Stanisław Deńko, który przygotował prezentację „Znaczenie projektowania urbanistycznego w planowaniu przestrzennym na przykładzie realizacji Osady Czorsztyn – Mizerna”.

Prace Grupy odbywały się w przestrzeni Miasteczka Galicyjskiego.

MN, ŁK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP