partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

„Kraków się zmienia – proces inwestycyjny od pomysłu do wdrożenia”

   

Organizowana przez Prezydenta Miasta Krakowa Konferencja
„Kraków się zmienia – proces inwestycyjny od pomysłu do wdrożenia”
odbyła się w dniach 17–19 maja 2022 r. w Tauron Arenie Kraków.

 

Na miejscu pojawiła się liczna publiczność składająca się w bardzo dużym stopniu z architektów, inżynierów, pracowników administracji oraz pracowników naukowych. 

Pierwszy dzień konferencji był bardzo ukierunkowany na tematykę planowania przestrzennego oraz konieczności wprowadzenia zieleni w tkankę miasta. Poruszony został również problem nadmiernej ilości reklam w mieście.

Drugi dzień rozpoczął się od prelekcji przedstawicieli naszej Izby:

 • Marek Tarko – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP wskazał, że zasady wiedzy technicznej (sztuki budowlanej) odnoszą się do doświadczenia zawodowego. Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP poprzez swoich członków dysponuje sumą doświadczeń. Zaprezentował system wypracowywania przez Radę MPOIA RP: opinii, stanowisk, komunikatów oraz konferencji tematycznych.
 • Grzegorz Jachym – Koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego przy KRIA przedstawił projekt budowlany w świetle przepisów projekt budowlany w świetle przepisów prawa.
 • Maciej Kubicki – Koordynator Zespołu ds. Legislacji przy Radzie MPOIA RP przedstawił Listę Kontrolną Procesu Inwestycyjnego opracowaną przy współudziale Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady MPOIA RP – ostrzegł przed pojawiającymi się w przestrzeni medialnej często błędnymi informacjami oraz zachęcał do korzystania z opracowanych przez MPOIA RP materiałów współtworzonych przez Instytucje Państwowe oraz mających ich rekomendację.

Kolejne prelekcje poruszały problematykę planowania przestrzennego oraz procesu inwestycyjnego w mieście oraz na szczeblu wojewódzkim.

Trzeci dzień zdominowały panele dyskusyjne na temat Legislacji w zakresie dwuinstancyjności postępowań oraz omówione zostały dokonane już zmiany legislacyjne jak i propozycje zmian na przyszłość. W panelu dyskusyjnym z ramienia MPOIA RP udział wziął kol. Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady MPOIA RP.

 

Zamieszczamy materiał z konferencji w postaci zdjęć oraz nagrania prelekcji MPOIA RP z dnia drugiego.

Tutaj film z prelekcją MPOIA RP.

Łącza do filmów są podświetlone w tekście

 • 001
 • 002
 • 006
 • 007
 • 010
 • 013
 • 018
 • 025