partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

21.10. Relacja z Konferencji w Krynicy Zdroju.W dniu 21 października 2016r. rozpoczęła się kolejna konferencja organizowana przez Małopolską OIA.

Tym razem tematem przewodnim jest dom. Tytuł „Dom dla Rodziny” okazuje się niezwykle pojemnym hasłem. I to nie tylko z uwagi na skalę realizacji domów (w Małopolsce ok 75% pozwoleń na budowę inwestycji kubaturowych to domy jednorodzinne). Dom taki jest zjawiskiem ekonomicznym, społecznym a z uwagi na skalę – także przestrzennym. Efekty tych zjawisk to obecnie zabudowywana przestrzeń. O jej jakości dziś rozmawiają prelegenci.

 

Konferencję rozpoczął gospodarz – Przewodniczący Rady MPOIA Marek Tarko. Przybyłych gości powitał także burmistrz Krynicy p. dr Dariusz Reśko. Pierwszy dzień upływa na analizie stanu obecnego i propozycji MPOIA zaprezentowania tzw. Małego Kodeksu dla budynków jednorodzinnych.


BLOK I: Mój dom.

Panel 1, który zakończył się o godzinie 17 prowadził wiceprezes KRIA Piotr Gadomski. Panel przyniósł informacje statystyczne (jakie domy budują Polacy: jak duże, za gotówkę czy kredyt, w jakim wieku są ludzie rozpoczynający budowę. Następnie wysłuchaliśmy ciekawych poglądów inżynierów o „wymarzonym domu” – interesujące jak inaczej widzą ten problem nasi współpracownicy. Kolejne tematy to refleksje o rozmaitych aspektach projektowania i budowania domu oraz osobista refleksja o tradycyjnym domu na Podhalu. 

Pierwszy blok zakończyły prezentacje firm FAKRO i OKNOPOL – Partnerzy konferencji. 

 • IMG_5030
 • IMG_5034
 • IMG_5042
 • IMG_5070
 • IMG_5118
 • IMG_5150
 • IMG_5185
 • IMG_5203
 • IMG_5210
 • IMG_5212


BLOK II: Przepis na dom.

Prowadzenie – Piotr Rudol (MPOIA).

Porównanie poglądów praktyków i teoretyków na przepisy regulujące proces inwestycyjny. Maria Modzelewska (MPOIA) podzieliła się swoimi refleksjami z doświadczeń urbanisty w tworzeniu planów, efektów jakie mogą przynosić nieprzemyślane zapisy, jak one się mają do marzeń Polaków do posiadania własnego domu – podczas prelekcji Autorka odnosiła się do nowego projektu Kodeksu Urbanistyczno Budowlanego. Piotr Gadomski (KRIA) nawiązał do trwających od 5 lat dyskusji środowiska architektów nad kształtem nowych uregulowań oraz do problemów jakie przynosi dziś obowiązujący obszar oddziaływania obiektu. Piotr Andrzejewski podsumował założenia teoretyczne tworzenia regulacji prawnych i spodziewany rozdział interwencji Państwa i obowiązków samorządów zaangażowanych w proces inwestycyjny. Końcowym akcentem dnia była prelekcja Bożeny Nierody, Wojciecha Dobrzańskiego i Grzegorza Jachyma (MPOIA) pt. „Budownictwo jednorodzinne – szczególne warunki realizacji” w której przeprowadzona została analiza jednoznacznie brzmiących przepisów dotyczących odległości od granicy działki obowiązujących w Niemczech, Francji i Norwegii, z którego Autorzy wyprowadzili prosty przepis, sprawdzający się w każdych warunkach terenowych i sąsiedzkich, który mógłby poprawić polskie prawodawstwo obowiązujące w tym zakresie.

Na koniec ten sam zespół Autorów zapowiedział prezentację projektu założeń do tzw. Małego Kodeksu budowlanego” przygotowanego przez MPOIA dla budownictwa jednorodzinnego.

 • IMG_5242
 • IMG_5259
 • IMG_5265
 • IMG_5272
 • IMG_5281
 • IMG_5289
 • IMG_5292
 • IMG_5294
 • IMG_5297
 • IMG_5312
 • IMG_5326
 • IMG_5330
 • IMG_5332

Obrady dnia pierwszego zakończył Panel dyskusyjny prowadzony przez Piotra Rudola (MPOIA), w którym wzięli udział: p. Agnieszka Rudek (SP Bochnia), Małgorzata Boryczko (MOIIA), Mikołaj Machulik (SLOIA) oraz Piotr Celewicz SARP o/ Kraków. 

 • IMG_5337
 • IMG_5345
 • IMG_5359
 • IMG_5366
 • IMG_5379
 • IMG_5385
 • IMG_5386
 • IMG_5390
 • IMG_5395
 • IMG_5396

Wieczór zakończyło spotkanie przy grillu przy akompaniamencie zespołu muzyki regionalnej.

 • IMG_5420
 • IMG_5428
 • IMG_5433
 • IMG_5448
 • IMG_5476
 • IMG_5478
 • IMG_5483
 • IMG_5484
 • IMG_5489
 • IMG_5495


BLOK III: Prawo inwestycyjne.

Prowadzenie – Marek Tarko (MPOIA).

Drugi dzień konferencji rozpoczął się wystąpieniem Tomasza Żuchowskiego, Wiceministra Infrastruktury i Budownictwa, który zaprezentował założenia do Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Minister zaprezentował poszczególne księgi kodeksu i zadeklarował otwartość na współpracę ze środowiskiem samorządowym Architektów i Inżynierów Budownictwa. Wystąpienie zakończyła seria szczegółowych pytań od uczestników.

 • IMG_5512
 • IMG_5532
 • IMG_5539
 • IMG_5543
 • IMG_5545
 • IMG_5546

Z udziałem Wiceministra przeprowadzono panel dyskusyjny na temat tez Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

 • IMG_5555
 • IMG_5559
 • IMG_5568
 • IMG_5571
 • IMG_5577
 • IMG_5581
 • IMG_5590
 • IMG_5592
 • IMG_5597
 • IMG_5609
 • IMG_5610
 • IMG_5634

Ostatnią częścią konferencji był panel dyskusyjny.

Uczestnicy: dr Stanisław Karczmarczyk, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; dr Agnieszka Damasiewicz Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego; arch. Ryszard Gruda, Prezes KRIA; arch. Piotr Gadomski, Wiceprezes KRIA; Michał Leszczyński, Departament Polityki Przestrzennej MIiB; Błażej Korczak, Naczelnik Wydziału Procesu Inwestycyjnego Departamentu Budownictwa MIiB; arch. Marek Tarko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

 

Dyskusja dotyczyła konkretnych zapisów Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Doceniono ogólną formułę dokumentu, jednocześnie podnoszono problem iż szczegółowa treść i konstrukcje niektórych zapisów mogą przynieść niekorzystne skutki. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zaprezentowali postawę otwartości na inne spojrzenie i gotowość rozważenia nowych propozycji zapisów.

 • IMG_5635
 • IMG_5639
 • IMG_5640
 • IMG_5642
 • IMG_5644
 • IMG_5647
 • IMG_5648
 • IMG_5660
 • IMG_5661
 • IMG_5670
 • IMG_5686
 

Fot. Małgorzata Serafin-Kozyra / dla MPOIA
mskfoto.com

 

Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem z Konferencji "Prawo inwestycyjne a jakość życia" z ubiegłego roku:

Wydawnictwo pokonferencyjne Krynica Zdrój 2015Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP