partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Komunikat MP 03 Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów dotyczy zakresu projektu budowlanego - podlegającego zatwierdzeniu, w kontekście Ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

W załączeniu:


Opracowanie komunikatu:

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów
wraz z Zespołami:
Rzeczoznawców, Warunków Wykonywania Zawodu oraz Zespołem ds. Legislacji,
przy współpracy z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
oraz Wydziałem Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.


Wszystkie dotychczasowe komunikaty dostępne są TUTAJ.