partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniu 4 lutego 2016 r. w sali reprezentacyjnej Ratusza Miasta Nowego Sącza odbyło się spotkanie przedstawicieli środowiska architektów, urbanistów, branży reklamowej z przedstawicielami władz miasta w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych. Spotkanie miało miejsce w związku z obowiązywaniem nowej ustawy krajobrazowej. Z ramienia władz miasta udział wzięli: zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza Wojciech Piech, dyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miasta Nowego Sącza Mirosław Trzupek oraz radni Miasta Nowego Sącza: Elżbieta Chowaniec, Grzegorz Fecko, Mieczysław Gwiżdż. Radę Małopolskiej Okręgowe Izby Architektów reprezentowali Anna Serafin i Łukasz Krawontka. 


Przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron wzięli udział w dyskusji na temat 
planowanej uchwały. Łukasz Krawontka zaoferował gotowość Rady MPOIA do wzięcia udziału na pracach nad omawianą uchwałą.

  • 1
  • 2


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP