partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniu 4 lutego 2016 r. w sali reprezentacyjnej Ratusza Miasta Nowego Sącza odbyło się spotkanie przedstawicieli środowiska architektów, urbanistów, branży reklamowej z przedstawicielami władz miasta w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych. Spotkanie miało miejsce w związku z obowiązywaniem nowej ustawy krajobrazowej. Z ramienia władz miasta udział wzięli: zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza Wojciech Piech, dyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miasta Nowego Sącza Mirosław Trzupek oraz radni Miasta Nowego Sącza: Elżbieta Chowaniec, Grzegorz Fecko, Mieczysław Gwiżdż. Radę Małopolskiej Okręgowe Izby Architektów reprezentowali Anna Serafin i Łukasz Krawontka. 


Przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron wzięli udział w dyskusji na temat 
planowanej uchwały. Łukasz Krawontka zaoferował gotowość Rady MPOIA do wzięcia udziału na pracach nad omawianą uchwałą.

  • 1
  • 2