partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 7 grudnia 2015 r. w Sali Hołdu Pruskiego w Sukiennicach odbyła się uroczystość Gali Konkursu Kraków Bez Barier 2015 organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa. Na zaproszenie Pełnomocnika Prezydenta Miasta do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Pana Bogdana Dąsala – w Kapitule Konkursu zasiada także Marek Tarko – Przewodniczący Rady MpOIA.

Wyniki Konkursu ogłosiła Przewodnicząca Kapituły – p. Prof. arch. Hanna Grabowska – Pałecka a laureatami zostały następujące obiekty i przestrzenie publiczne:

  • Centrum Energetyki AGH
  • Rondo Czyżyńskie;
  • Dworek Białoprądnicki;
  • Galeria Europa – Daleki Wschód;

Nagrody wręczali członkowie Kapituły, Przewodniczącego Rady MPOIA zastępował arch. Maciej Nitka – członek Rady.


Poniżej zamieszczamy informację prasową udostępnioną przez Biuro Pełnomocnika za co serdecznie dziękujemy

Informacja prasowa

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Fot.: Henryk Czechowski BINFO KrakówWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP