partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


W dniu 18 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie członków Rady MPOIA z architektami – członkami Zarządu SARP Oddział Kraków. SARP reprezentowali: Bohdan Biś – Lisowski – prezes, Przemysław Gawor (członek Zarządu, członek KSK), Jacek Ewy (przewodniczący Kolegium Sędziów Konkursowych), Artur Zawisza (sekretarz KSK), Maciej Skaza (członek KSK).

Ze strony Rady MPOIA w spotkaniu brali udział: Marek Tarko, Witold Zieliński, Grzegorz Lechowicz, Maciej Nitka oraz Piotr Chuchacz – członek Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu.

Omawiano bieżące problemy związane z warunkami organizowania i przeprowadzania konkursów architektonicznych. Strony zgodziły się z tezą, że dalsze prace należy prowadzić wspólnie.

  • 1
  • 2
  • 3