partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 26 listopada 2015 roku w budynku dawnego Pałacu Królewskiego przy ul. Podchorążych 1 odbyła się uroczystość Jubileuszu 70-lecia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. W uroczystości oprócz wielu zaproszonych gości w tym: Pani Elżbiety Kotarby – Zastępcy Prezydenta ds. Rozwoju oraz Pana Jacka Krupy – Marszałka Województwa Małopolskiego udział wzięli byli dziekani Wydziału.

Historię Wydziału wspominali: prof. Witold Cęckiewicz, prof. Stanisław Juchnowicz, prof. Andrzej Kadłuczka, prof. Wacław Seruga, prof. Dariusz Kozłowski oraz aktualny Dziekan prof. Jacek Gyurkovich.

Współczesny Wydział Architektury w Krakowie powstał w ramach Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczo-Hutniczej z siedzibą na Wawelu już w pierwszych dniach wolności po drugiej wojnie światowej – pierwszy egzamin na studia odbył się na Dziedzińcu Wawelskim w maju 1945 roku. Kadra naukowa emigrująca po zakończeniu wojny w 1945 roku z terenów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej utworzyła nowy Wydział Architektury w Krakowie, działający w pierwszej fazie w ramach Akademii Górniczej. Wydział Architektury wchodził w skład Wydziałów Politechnicznych i był powołany przez Komitet Organizacyjny działający pod przewodnictwem profesora Izydora Stella- Sawickiego. W skład wykładowców Wydziału Architektury weszło grono wybitnych profesorów, wśród których warto wymienić nazwiska Jerzego Struszkiewicza, Adama Mściwujewskiego, Bohdana Guerquina, Ludomira Śleńdzińskiego, Włodzimierza Gruszczyńskiego, Józefa Gałęzowskiego, Juliusza Żurawskiego, Tadeusza Tołwińskiego, Bohdana Tretera i Adolfa Szyszko-Bohusza.

Pierwszym Dziekanem i założycielem Wydziału Architektury był Profesor Adolf Szyszko-Bohusz – wybitny architekt, konserwator, odnowiciel Zamku Królewskiego na Wawelu. Wydziały Politechniczne AGH zostały dekretem Rządowym przekształcone w 1954 roku w Politechnikę Krakowską z siedzibą na Kampusie przy ul. Warszawskiej 24, do których Wydział Architektury został przeniesiony z budynku nr 5 na Wzgórzu Wawelskim, prestiżowego i symbolicznego zarazem miejsca tymczasowego pobytu.

Na zaproszenie Dziekana Wydziału Architektury PK  samorząd zawodowy MPOIA reprezentowali: kol. arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady oraz kol. arch. Witold Sztorc – Przewodniczący OKK.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5