partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 października 2015 r. (poz. 1554) opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zgodnie z dyspozycją § 3 - rozporządzenie weszło w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Według § 2 ust. 1 rozporządzenia – Do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy oraz odrębnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, złożonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z § 2 ust. 2 ww. Rozporządzenia – Do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy oraz odrębnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, złożonego od dnia wejścia w życie rozporządzenia, a przed dniem 1 stycznia 2016 r., przepisy dotychczasowe stosuje się na wniosek inwestora.

 

Rozporządzenie wprowadza kilka istotnych zmian, w tym:

  • wprowadza regulację stanowiącą, iż część rysunkową projektu zagospodarowania działki lub terenu sporządza się na kopii mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta (§ 8 ust. 1);
  • uchyla obowiązek sporządzania części rysunkowej projektu architektoniczno-budowlanego w skali 1:50 dla wydzielonych części obiektów budowlanych podlegających przebudowie lub rozbudowie oraz części obiektów skomplikowanych i o małych rozmiarach (§ 13 ust. 1);
  • wprowadza regulację stanowiącą, co zawierać powinna informacja o obszarze oddziaływania obiektu (§ 13a).


Ponieważ wprowadzane nowe przepisy przynoszą najczęściej różnego rodzaju dylematy 
interpretacyjne - to w sytuacji pojawienia się niejasności wynikających ze stosowania rozporządzenia, prosimy o ich zgłaszanie do Rady MPOIA na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – w terminie do 6 listopada 2015 r.

 

Po zbadaniu zgłoszonych wątpliwości Rada MPOIA wyda Komunikat Nr 3 dotyczący rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rada MPOIA
19 października 2015 r.Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP