partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 października 2015 r. (poz. 1554) opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zgodnie z dyspozycją § 3 - rozporządzenie weszło w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Według § 2 ust. 1 rozporządzenia – Do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy oraz odrębnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, złożonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z § 2 ust. 2 ww. Rozporządzenia – Do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy oraz odrębnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, złożonego od dnia wejścia w życie rozporządzenia, a przed dniem 1 stycznia 2016 r., przepisy dotychczasowe stosuje się na wniosek inwestora.

 

Rozporządzenie wprowadza kilka istotnych zmian, w tym:

  • wprowadza regulację stanowiącą, iż część rysunkową projektu zagospodarowania działki lub terenu sporządza się na kopii mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta (§ 8 ust. 1);
  • uchyla obowiązek sporządzania części rysunkowej projektu architektoniczno-budowlanego w skali 1:50 dla wydzielonych części obiektów budowlanych podlegających przebudowie lub rozbudowie oraz części obiektów skomplikowanych i o małych rozmiarach (§ 13 ust. 1);
  • wprowadza regulację stanowiącą, co zawierać powinna informacja o obszarze oddziaływania obiektu (§ 13a).


Ponieważ wprowadzane nowe przepisy przynoszą najczęściej różnego rodzaju dylematy 
interpretacyjne - to w sytuacji pojawienia się niejasności wynikających ze stosowania rozporządzenia, prosimy o ich zgłaszanie do Rady MPOIA na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – w terminie do 6 listopada 2015 r.

 

Po zbadaniu zgłoszonych wątpliwości Rada MPOIA wyda Komunikat Nr 3 dotyczący rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rada MPOIA
19 października 2015 r.