partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniu 30 września 2015 r. w „Działowni” przy ul. Warszawskiej 24  miała miejsce uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału Architektury Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich. Po wystąpieniach zaproszonych gości odbyło się ślubowanie studentów i doktorantów I roku.

Wykład inauguracyjny pt. „Dlaczego Architektura?…” wygłosiła dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof.PK.

Małopolską Okręgowa Izbę Architektów reprezentował kol. arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady.