partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

W dniu 23 września odbyło się spotkanie Rady MPOIA.

Omówiono bieżące sprawy członkowskie, organizację konferencji w Krynicy (2-3 października) oraz Wieczoru Architektoniczno - Budowlanego w Operze Krakowskiej (10 października).