partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Poniżej zamieszczamy pismo Rady MPOIA oraz następujące po nim stanowisko KRIA w sprawie warunków konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i/lub nadbudowy Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie.