partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Drogie Koleżanki i Koledzy

Rada MPOIA podjęła inicjatywę  sukcesywnego wyposażania członków MPOIA w kaski z logo Izby Architektów. 

Celem tej inicjatywy jest zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie pełnienia nadzorów na budowie. Kaski będą przekazywane do użytkowania nieodpłatnie za potwierdzeniem odbioru, w godzinach pracy biura w siedzibie Izby - do wyczerpania zamówionej partii.  Decyduje kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu zapasu, w miarę możliwości finansowych zamawiane będą dalsze partie aż do zaspokojenia potrzeb.

 

Przewodniczący Rady

arch. Marek Tarko