partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


W środę 11.03.2015 roku  o godzinie 13.00  w Alwernia Studios  marszałek Marek Sowa oficjalnie zaprezentował Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


W uroczystym otwarciu funduszy europejskich w Małopolsce wzięli udział: Patrick Amblard, Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej oraz wiceminister Iwona Wendel z MIR. Spotkanie prowadził red. S. Mokrzycki. 


Małopolską  Okręgową  Izbę Architektów  RP reprezentował kol. arch. Witold Zieliński – z-ca Przewodniczącego Rady.


Na realizację programu zostanie przeznaczone 2,87 mld euro z funduszy europejskich. Jest to kwota niemal o 1 mld euro większa niż ta, którą Małopolska dysponowała w latach 2007-2013 łącznie na Małopolski Regionalny Program Operacyjny oraz komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


O dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich może wnioskować  każdy, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli osób prywatnych. W zależności jednak od specyfiki projektu, określane są warunki, które musi spełnić jego przyszły realizator.


Inauguracja Regionalnego Programu  Operacyjnego  dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Miała miejsce w Alvernia Studios.


Obiekt  był realizowany dla stacji RMF FM od 2000 do 2002 roku, przez biura Yuma Invest, An Archi Group oraz nsMoonStudio. Powstanie kopuł nie odbyło się bez echa wśród zagranicznych gremiów architektonicznych. Projekt został w 2004 roku nominowany do największej, europejskiej nagrody architektonicznej „The European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award” – był to pierwszy projekt polskich architektów dopuszczony do ubiegania się o to prestiżowe wyróżnienie.  


Pod koniec 2006 roku Stanisław Tyczyński sprzedał swoją rozgłośnię.
Pieniądze ze sprzedaży radia zainwestował w nowe przedsięwzięcie – Alvernia Studios, które dodatkowo zostało wzmocnione dotacjami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Architektura wnętrz to projekt Yuma Invest, An Archi Group i NS MoonStudio.  Architekci wyraźnie inspirowali się twórczością Hansa Gigera, znanego ze scenografii do filmu „Obcy – ósmy pasażer Nostromo”. Fani „Gwiezdnych Wojen” też pewnie znajdą w tych wnętrzach coś dla siebie.

 
http://www.bryla.pl/bryla/51,85301,8314236.html?i=3

 
Dofinansowanie można dostać między innymi na:

  • podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw i regionu, np. zakup nowoczesnej linii technologicznej, która pozwoli na wprowadzenie nowych produktów lub działania marketingowe prowadzone na rynkach zagranicznych (np. udział w targach i misjach umożliwiających nawiązanie międzynarodowych kontaktów), które mogą zaowocować sprzedażą polskich produktów w innych krajach itp.;
  • współpracę świata nauki z biznesem, np. wspólne opracowywanie innowacyjnych rozwiązań i wdrażanie ich w przedsiębiorstwach w celu ich komercjalizacji;
  • budowę infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług dostępu do Internetu;
  • projekty sprzyjające ochronie środowiska, mające na celu np. ograniczenie ilości odpadów czy zwiększenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
  • kursy, szkolenia czy studia podyplomowe, dające szansę na podniesienie kwalifikacji zawodowych i, co za tym idzie, awans lub znalezienie pracy;
  • tworzenie i rozwój podmiotów zapewniających opiekę nad dziećmi, np. przedszkoli przyzakładowych.
  • 1
  • 2
  • 3