partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


W środę 11.03.2015 roku  o godzinie 13.00  w Alwernia Studios  marszałek Marek Sowa oficjalnie zaprezentował Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


W uroczystym otwarciu funduszy europejskich w Małopolsce wzięli udział: Patrick Amblard, Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej oraz wiceminister Iwona Wendel z MIR. Spotkanie prowadził red. S. Mokrzycki. 


Małopolską  Okręgową  Izbę Architektów  RP reprezentował kol. arch. Witold Zieliński – z-ca Przewodniczącego Rady.


Na realizację programu zostanie przeznaczone 2,87 mld euro z funduszy europejskich. Jest to kwota niemal o 1 mld euro większa niż ta, którą Małopolska dysponowała w latach 2007-2013 łącznie na Małopolski Regionalny Program Operacyjny oraz komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


O dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich może wnioskować  każdy, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli osób prywatnych. W zależności jednak od specyfiki projektu, określane są warunki, które musi spełnić jego przyszły realizator.


Inauguracja Regionalnego Programu  Operacyjnego  dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Miała miejsce w Alvernia Studios.


Obiekt  był realizowany dla stacji RMF FM od 2000 do 2002 roku, przez biura Yuma Invest, An Archi Group oraz nsMoonStudio. Powstanie kopuł nie odbyło się bez echa wśród zagranicznych gremiów architektonicznych. Projekt został w 2004 roku nominowany do największej, europejskiej nagrody architektonicznej „The European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award” – był to pierwszy projekt polskich architektów dopuszczony do ubiegania się o to prestiżowe wyróżnienie.  


Pod koniec 2006 roku Stanisław Tyczyński sprzedał swoją rozgłośnię.
Pieniądze ze sprzedaży radia zainwestował w nowe przedsięwzięcie – Alvernia Studios, które dodatkowo zostało wzmocnione dotacjami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Architektura wnętrz to projekt Yuma Invest, An Archi Group i NS MoonStudio.  Architekci wyraźnie inspirowali się twórczością Hansa Gigera, znanego ze scenografii do filmu „Obcy – ósmy pasażer Nostromo”. Fani „Gwiezdnych Wojen” też pewnie znajdą w tych wnętrzach coś dla siebie.

 
http://www.bryla.pl/bryla/51,85301,8314236.html?i=3

 
Dofinansowanie można dostać między innymi na:

  • podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw i regionu, np. zakup nowoczesnej linii technologicznej, która pozwoli na wprowadzenie nowych produktów lub działania marketingowe prowadzone na rynkach zagranicznych (np. udział w targach i misjach umożliwiających nawiązanie międzynarodowych kontaktów), które mogą zaowocować sprzedażą polskich produktów w innych krajach itp.;
  • współpracę świata nauki z biznesem, np. wspólne opracowywanie innowacyjnych rozwiązań i wdrażanie ich w przedsiębiorstwach w celu ich komercjalizacji;
  • budowę infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług dostępu do Internetu;
  • projekty sprzyjające ochronie środowiska, mające na celu np. ograniczenie ilości odpadów czy zwiększenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
  • kursy, szkolenia czy studia podyplomowe, dające szansę na podniesienie kwalifikacji zawodowych i, co za tym idzie, awans lub znalezienie pracy;
  • tworzenie i rozwój podmiotów zapewniających opiekę nad dziećmi, np. przedszkoli przyzakładowych.
  • 1
  • 2
  • 3


Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP