partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniu 10.12.2014r. zainicjował swoje działanie Zespół do spraw Warunków Wykonywania Zawodu przy Radzie MPOIA. W skład zespołu weszły następujący Koledzy, architekci IARP: Grzegorz Lechowicz, Piotr Chuchacz, Łukasz Krawontka, Maciej Nitka i Olaf Jasnorzewski. Koordynatorem prac całego zespołu został Grzegorz Lechowicz, a sekretarzem – Olaf Jasnorzewski. Na pierwszym spotkaniu omówiono zasady działania oraz cele, ku którym zmierzać będą prace wszystkich jego członków. W trakcie dyskusji wydzielono pięć podstawowych obszarów działania, na które składają się: konkursy i przetargi, umowy, standaryzacja usług, warsztat zawodowy i prawa autorskie. Ze względu na różnorodność i złożoność poruszonych zagadnień postanowiono, iż każda z osób pracujących w zespole podejmie się koordynacji i szczegółowego opracowania jednego z wyżej wymienionych tematów.         


 I tak:

1. Działem „Konkursy i przetargi” zajmował się będzie Łukasz Krawontka

2. Działem „Umowy” - Piotr Chuchacz

3. Działem „Standaryzacja Usług” -  Grzegorz Lechowicz

4. Działem „Warsztat Zawodowy” - Olaf Jasnorzewski

5. Działem „Prawa Autorskie” - Maciej Nitka


Podstawowym zadaniem wszystkich członków będzie wypracowanie wzorców – zarówno w postaci dokumentów jak i sposobów postępowania – które będą służyć wszystkim członkom Izby Architektów RP, a w powiązaniu z KEZA, Standardami Usług i Regulaminem honorariów, staną się powszechną procedurą stosowaną przez architektów w kontaktach z klientem i przy wykonywaniu projektów.


Termin następnego spotkania zespołu wyznaczono na luty 2015r. – po przerwie świąteczno-noworocznej – w myśl przysłowia: „Z nowym rokiem, nowym krokiem”.

OJ