partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

W dniu 10.12.2014r. zainicjował swoje działanie Zespół do spraw Warunków Wykonywania Zawodu przy Radzie MPOIA. W skład zespołu weszły następujący Koledzy, architekci IARP: Grzegorz Lechowicz, Piotr Chuchacz, Łukasz Krawontka, Maciej Nitka i Olaf Jasnorzewski. Koordynatorem prac całego zespołu został Grzegorz Lechowicz, a sekretarzem – Olaf Jasnorzewski. Na pierwszym spotkaniu omówiono zasady działania oraz cele, ku którym zmierzać będą prace wszystkich jego członków. W trakcie dyskusji wydzielono pięć podstawowych obszarów działania, na które składają się: konkursy i przetargi, umowy, standaryzacja usług, warsztat zawodowy i prawa autorskie. Ze względu na różnorodność i złożoność poruszonych zagadnień postanowiono, iż każda z osób pracujących w zespole podejmie się koordynacji i szczegółowego opracowania jednego z wyżej wymienionych tematów.         


 I tak:

1. Działem „Konkursy i przetargi” zajmował się będzie Łukasz Krawontka

2. Działem „Umowy” - Piotr Chuchacz

3. Działem „Standaryzacja Usług” -  Grzegorz Lechowicz

4. Działem „Warsztat Zawodowy” - Olaf Jasnorzewski

5. Działem „Prawa Autorskie” - Maciej Nitka


Podstawowym zadaniem wszystkich członków będzie wypracowanie wzorców – zarówno w postaci dokumentów jak i sposobów postępowania – które będą służyć wszystkim członkom Izby Architektów RP, a w powiązaniu z KEZA, Standardami Usług i Regulaminem honorariów, staną się powszechną procedurą stosowaną przez architektów w kontaktach z klientem i przy wykonywaniu projektów.


Termin następnego spotkania zespołu wyznaczono na luty 2015r. – po przerwie świąteczno-noworocznej – w myśl przysłowia: „Z nowym rokiem, nowym krokiem”.

OJWięcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP