partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Komisja ds. Pomocy w Regulowaniu Płatności Składek Członkowskich przy MPOIA działa w czteroosobowym składzie: Anna Serafin – Przewodnicząca, Maria Janik – Sekretarz oraz Piotr Rudol i Zenon Remi – Członkowie.

Działalność komisji jest skierowana do tych członków MPOIA, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych, powodujących problemy z regulowaniem płatności składek. Są to zwykle zdarzenia losowe takie jak choroba, lub długotrwały brak zleceń.

Ze strony internetowej MPOIA można pobrać druk wniosku, który – po wypełnieniu – należy przesłać na adres biura  MPOIA wraz z załącznikami, potwierdzającymi sytuację. Druki i pozostałe informacje znajduję się w zakładce: Komisja ds. Pomocy w Regulowaniu Płatności Składek Członkowskich.