partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

W związku z trwającym obecnie okresem dokonywania rozliczeń z tytułu otrzymywanych przychodów za rok 2023 oraz z możliwością przekazania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych, zwracamy się do koleżanek i kolegów o wskazanie osób zrzeszonych w samorządzie zawodowym architektów, bądź członków ich najbliższych rodzin, które będąc w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, są pod opieką organizacji pożytku publicznego, na rzecz, której możliwe jest przekazanie ww. odpisu.

Krajowa Rada Izby Architektów RP na podstawie przesłanych zgłoszeń, dokona publikacji na stronie internetowej i newsletterze izby oraz będzie propagowała za pośrednictwem mediów społecznościowych wskazane przez OIA organizacje pożytku publicznego i ich podopiecznych.Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Nowak, Architekt IARP
Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP

 Więcej aktualności