partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Kolejne spotkanie w sprawie zajęć dydaktycznych dla studentów
Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu UR
odbyło się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie 14 lutego 2024 roku.

 

Na spotkaniu omówiono szczegóły dalszej współpracy.

W spotkaniu ze strony MPOIA RP uczestniczyli:

  • arch. Marek Kaszyński – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
  • oraz arch. Witold Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP.

W spotkaniu ze strony URK uczestniczyli:

  • dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK – Prorektor ds. Kształcenia,
  • dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji,
  • dr hab. inż. Tomasz Bergel, prof. URK – Prodziekan ds. kierunków: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna oraz Architektura Krajobrazu,
  • prof. dr hab. inż. Józef Hernik – Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu.

 

 

 



Więcej aktualności