partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 Wraz z 2023 rokiem zakończyła się również prezydencja
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
w Forum Zawodów Zaufania Publicznego w Krakowie.

 

Pierwsze zebranie pod prezydencją Regionalnego Oddziału Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie odbyło się 5 lutego 2024 r.

W trakcie zebrania kol. kol. Grzegorz Oszczypała (Prezes Rady PIBR w Krakowie) oraz Ireneusz Kurczyna (Członek Prezes Rady PIBR w Krakowie) w formie niezwykle ciekawej prezentacji przedstawili historię i zakres działalności samorządu. Dalszy dialog dotyczył pól i możliwości wsparcia sprawującej prezydencję Polskiej Izby Biegłych Rewidentów dla pozostałych samorządów. Potwierdzono także, iż wzorem lat poprzednich po raz kolejny odbędzie się Integracyjny Piknik Rodzinny Zawodów Zaufania Publicznego (22 czerwca 2024).Więcej aktualności