partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Kolejne zebranie Małopolskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego 
odbyło się 13 listopada 2023, w siedzibie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 
W programie spotkania znalazły się:
 
  1. Projekt wspólnej strony internetowej Małopolskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, która zostanie otwarta w pierwszym kwartale 2024 i zawierać będzie informacje na temat sygnatariuszy Porozumienia Samorządów, zawartego w 2017 roku.
  2. Omówienie jak poszczególne samorządy definiują konstytucyjne terminy „zawód zaufania publicznego” oraz „granice interesu publicznego” – obecnie, wobec braku jednolitej definicji, samorządy mają możliwość swobodnego określania zakresu dla zawodów.
  3. Omówienie różnic w stawaniu się członkiem „zawodu zaufania publicznego” – kwestia jest rozwiązana rożnie w samorządach, na etapie ustawowym, rozporządzeniowym lub wewnętrznych egzaminów.
  4. Omówienie różnic i wspólnych punktów zasad etyki pomiędzy samorządami – wiele z nich wynika ze specyfiki zawodów, ale są pola jak np. możliwości reklamy czy wyceny usług, które można rozpatrywać jako problematykę wspólną pomiędzy samorządami.

    Zebranie było ostatnim w 2023 roku, kończącym jednocześnie Prezydencję Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów w Porozumieniu.


Więcej aktualności