partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

XV programowo-budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
odbył się w Warszawie w dniach 15–16 grudnia 2023 r.

 
W programie Zjazdu znalazły się projekt budżetu na rok 2024 wraz z okołobudżetowymi zasadami podziału składki członkowskiej w samorządzie, a także projekt nowelizacji Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów (KEZA) wraz z analizą proporcjonalności.

Dla Małopolski ważną deklaracją jest, że wśród strategicznych inicjatyw Izby Architektów RP na rok 2024 wymieniona została coroczna konferencja MPOIA RP. Zjazd podjął decyzję o kontynuowaniu pracy zespołów ds. Polityki Finansowej IARP (celem monitorowania zmian w zasadach podziału składki członkowskiej pomiędzy okręgami IARP) oraz ds. KEZA (celem wypracowania jednolitego tekstu dokumentu). Jako znaczącą należy odnotować również uchwałę kierunkową ws. działań związanych z problematyką rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych, których przedmiotem są usługi projektowania architektonicznego.

Zjazd uświetniła ceremonia nadania odznak honorowych IARP II stopnia (Złotych Odznak), za szczególne zasługi dla tego samorządu, która odbyła się w przestrzeniach Muzeum POLIN.

Uchwały Zjazdów Krajowych publikowane są na stronie: https://www.izbaarchitektow.pl/kategoria/uchwaly_zjazdow_krajowych,179/  

 
 • 1702572480373
 • DSCF0353
 • DSCF0361
 • DSCF0369
 • DSCF0490
 • DSCF0503
 • DSCF0515
 • DSCF0740
 • DSCF0816
 • DSCF0830
 • DSCF0856
 
fot. arch. Piotr Glegoła


Więcej aktualności