partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Spotkanie z delegatami na XV Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Sprawozdawczy odbyło się 11 grudnia 2023 roku w systemie hybrydowym. Krajowy Zjazd Sprawozdawczy miał miejsce w dniach 15-16 grudnia 2023 roku przy ul. Stawki 2A w Warszawie.

Celem spotkania była wymiana informacji w kluczowych zagadnieniach przewidzianych do poruszenia na zjeździe. Omówiono sprawozdanie komisji ds. finansowania oraz projekt KEZA. Rada podkreślała znaczenie stabilizacji działań IARP co przynieść powinno polepszenie wizerunku w relacjach tak wewnętrznych jak i zewnętrznych.

 

Rada MPOIA RPWięcej aktualności