partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Relacja ze spotkania  przedstawicieli Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów
z Koleżankami i Kolegami z Małopolskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego

 

Kolejne spotkanie przedstawicieli Forum Zawodów Zaufania Publicznego w Krakowie miało miejsce 11 września o godz. 16:00 w siedzibie MPOIA RP.

W trakcie spotkania omówiono zagadnienia dotyczące:

 1. Postępów prac związane z przygotowaniem projektu wspólnej strony internetowej samorządów zgrupowanych w Małopolskim Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Kolega Marek Kaszyński zaprezentował stronę graficzną nowej strony oraz projekt logo. Uczestnicy spotkania zobowiązali się do końca miesiąca nadesłać deklarację współfinansowania prac nad nową stroną oraz materiały związane z działalnością Forum od czasu jego powołania. 

 2. Funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej. Jest to strona internetowa, na której dana jednostka publikuje informacje wymagane przez polskie prawo. Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, w tym między innymi:
 • swój status prawny lub formę prawną,
 • przedmiot działania i kompetencje,
 • organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
 • majątek, którym dysponuje,
 • tryb działania,
 • sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
 • informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

MPOIA RP opracuje i wystosuje do FZZP ankietę odnośnie sposobu funkcjonowania BIP w ich samorządach oraz zakresu materiałów przeznaczonych do udostepnienia.

 1. Celowości powołania fundacji, korzyści związanych z jej powołaniem. Przedstawiciele FZZP podzielili się informacjami na temat działalności fundacji powołanych przez ich samorządy.

Na koniec spotkania przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej zaprosił przedstawicieli forum do udziału w ich tradycyjnym Balu Lekarza 13 stycznia 2024 r. oraz współpracy przy organizacji PIKNIKU Zawodów Zaufania Publicznego w dniu 15 czerwca 2024 roku.

Ustalono termin kolejnego spotkania w dniu 13 listopada 2023 roku o godzinie 16.00 w siedzibie MPOIA RP przy ul. Kraszewskiego 36 w Krakowie.

 

W spotkaniu uczestniczyli :

 • Marzena Ksel-Teleśnicka | Okręgowa Izba Lekarska
 • Magdalena Maciukiewicz | Krakowska Izba Adwokacka
 • Marek Kaszyński | Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Witold Zieliński | Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Filip Pachla | Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Justyna Zając-Wysocka | Małopolska Okręgowa Izba Doradców Podatkowych
 • Marcin Włodarczyk | Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Łukasz Wściubak | Małopolski Okrąg Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
 • Przemysław Szybka | Okręgowa Izba Aptekarska
 • Artur Kłonica | Izba Komornicza w Krakowie
 • Justyna Zając-Wysocka | Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

 

 • IMG_3803
 • IMG_3804
 • IMG_3805
 • IMG_3806
 • IMG_3809
 • IMG_3810

 Więcej aktualności