partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

 L.dz. 416/MPOIA/2023

Kraków, 29 sierpnia 2023 r.

 

Na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2023 r. rząd zmienił rozporządzenie ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedłożone przez ministra klimatu i środowiska. Wprowadzone zmiany pozwolą m.in. łatwiej budować garaże i parkingi oraz usprawnią proces inwestycji dot. systemów fotowoltaicznych.


Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszych członków, w ramach pracy Zespołu ds. Legislacji opracowany został materiał przedstawiający jednolity tekst rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko po zmianach wprowadzonych rozporządzeniami:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.


Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 


Załącznik:

Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

 

 

arch. Maciej Kubicki

Zastępca Przewodniczącego Rady
Małopolskiej OIA RP
Koordynator Zespołu ds. Legislacji
przy Radzie MPOIA RP