partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

 Kraków, 11 sierpnia 2023 r.

 

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszych członków, w ramach pracy Zespołu ds. Legislacji opracowany został materiał przedstawiający jednolity tekst ustawy o planowaniu przestrzennym po zmianach wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym.

 

Załącznik:

Jednolity tekst ustawy o planowaniu przestrzennym opracowany na podstawie Dz.U. z 2023 r. poz. 977.

 

 

arch. Maciej Kubicki

Zastępca Przewodniczącego Rady
Małopolskiej OIA RP
Koordynator Zespołu ds. Legislacji
przy Radzie MPOIA RP

 


Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w opracowaniach zespołów problemowych oraz w stanowiskach i komunikatach Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

 Więcej aktualności