partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W siedzibie MPOIA RP 15 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie
z Kierownikiem Katedry Gospodarki Przestrzennej
i Architektury Krajobrazu – prof. dr hab. inż. Józefem Hernikiem.

 

Tematem spotkania była kontynuacja zajęć z planowania przestrzennego prowadzone przez przedstawicieli Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP na kierunkach Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna.

 

Z ramienia rady MPOIA RP w spotkaniu udział wzięli:

  • kol. arch. Marek Kaszyński – Przewodniczący Rady

oraz

  • kol. arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady MPOIA RP.