partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

II Małopolskie Warsztaty Inżyniera odbywały się od 30 maja do 1 czerwca, w miejscowości Targanice.

 

Małopolskie Warsztaty Inżyniera zorganizowane zostały przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Krakowie, przy udziale:

  • Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów w Krakowie
  • Dyrektora Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
  • Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie

 

            Nasza Izba reprezentowana była przez:

  • arch. Marka Kaszyńskiego – Przewodniczącego VI kadencji Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
  • arch. Macieja Kubickiego – Zastępcę Przewodniczącego VI kadencji Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
  • arch. Martę Urbańską – Delegata na Zjazd Krajowy Izby Architektów RP i członka Zespołu Ochrony Zabytków
  • arch. Bogdana Siedleckiego – Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
  • arch. Dawida Lorka – członka Zespołu ds. Legislacji

 

Arch. Marta Urbańska brała udział w dyskusji podczas panelu pn. „Ochrona konserwatorska a proces budowlany”, arch. Dawid Lorek był jednym z panelistów w panelu „Projekt techniczny – wybrane zagadnienia”. Dyskusja panelowa z udziałem arch. Bogdana Siedleckiego nt. wyrobów budowlanych nie odbyła się z powodu zmiany wprowadzonej decyzją organizatorów.      

Nasi przedstawiciele reprezentowali stanowiska naszej Izby Zawodowej przed szerokim gronem kolegów i koleżanek inżynierów, tak podczas formalnych dyskusji publicznych, jak i rozmów kuluarowych.