partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

W siedzibie MPOIA RP 7 czerwca podpisano Umowę o realizację Studenckich Praktyk Zawodowych IARP pomiędzy Wydziałem Architektury PK, a Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej reprezentowali:

  • dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
  • dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK

W imieniu KRIA Umowę podpisali :  

  • arch. IARP Marek Kaszyński – Przewodniczącego Rady MPOIA RP
  • arch. IARP Witold Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP

 

IARP stworzyło system informatyczny do obsługi praktyk zawodowych pod patronatem IARP dla studentów szkół architektury, określając warunki jego funkcjonowania ze strony Izby Architektów RP. Studenckie praktyki zawodowe służą edukacji architektonicznej przyszłych architektów poprzez doskonalenie i uzupełnienie umiejętności praktycznych nabytych w trakcie zajęć akademickich. Praktyka zawodowa – architektoniczna odbywa się poza uczelnią i z udziałem Izby Architektów w oparciu o infrastrukturę BIUR PROJEKTÓW. Wszystkie czynności związane z aplikacją do odbycia praktyki i potwierdzenie wyników praktyki odbywają się elektronicznie za pośrednictwem Systemu Studenckich Praktyk Zawodowych (SSPZ) IARP.