partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

15 marca 2023 r odbyło się pierwsze w tej kadencji (oraz po długiej przerwie spowodowanej pandemią) spotkanie z Przedstawicielami organów AA-B województwa Małopolskiego.

 

Spotkanie / forum w całości zorganizował Zespół ds. Legislacji działający przy Radzie MPOIA RP w konwencji nieformalnych warsztatów.

Spotkanie prowadził Koordynator Zespołu Maciej Kubicki i odbywało się w formie hybrydowej – na platformie zoom połączyli się z salą spotkania członkowie Rady.


Wśród Uczestników spotkania byli przedstawiciele starostw: Bocheńskiego, Brzeskiego, Chrzanowskiego, Dąbrowskiego, Limanowskiego, Olkuskiego, Oświęcimskiego, Nowotarskiego, Tatrzańskiego, Wadowickiego oraz miast na prawie powiatu: Krakowa i Tarnowa. W spotkaniu wzięła także udział p. dyrektor Agnieszka Borkowska-Michalczyk z Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.


Po przywitaniu prowadzący przekazał głos Przewodniczącemu Rady, który wprowadził zgromadzonych w problematykę zespołów działających przy Radzie MPOIA. Następnie M. Tarko – przewodniczący Rady MPOIA RP IV i V kadencji przypomniał historię powstawania grup roboczych w formule forum – dotyczący urbanistyki i wyraził satysfakcję z możliwości powstania kolejnego.
Prowadzący wstępnie przypomniał – prezentowaną w korespondencji przed spotkaniem – formułę spotkania (nieoficjalna wymiana doświadczeń w poszczególnych powiatach) oraz roboczą tematykę analizowanego problemu czyli zasadę (lub jej brak) wymagania podpisów projektantów branżowych (instalacji) na PZT projektów budowlanych, na których występują instalacje „pozabudynkowe”. Jak wynikało z wypowiedzi Uczestników - zarówno doświadczenia jak i wymagania – nie są jednolite.


Spotkanie zakończyło omówienie działań na przyszłość.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

 

 Więcej aktualności