partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

W dniu 27 lutego 2023 odbyło się kolejne spotkanie Członków Zespołu Ochrony Zabytków, działającego przy Radzie MPOIA RP.

 

Spotkanie prowadził Koordynator Zespołu Grzegorz Lechowicz. Spotkanie odbywało się w formie hybrydowej.

Prowadzący podsumował dotychczasowe efekty współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Omówiono także efekty panelu o ochronie zabytków, będącego częścią listopadowej Konferencji w Krynicy. Uczestnicy spotkania ocenili, że był on znaczącym wydarzeniem. Spotkanie zakończyło omówienie działań na przyszłość.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

 

 Więcej aktualności