partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

ANKIETA
dotycząca funkcjonowania instytucji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie

 

 Kraków, 1.03.2023 r.

Koleżanki i Koledzy,

 

W związku z licznymi monitami ze strony Koleżanek i Kolegów architektów dotyczącymi jakości obsługi, terminu realizacji poszczególnych procedur oraz wymagań stawianych projektantom przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Rada MPOIA RP podjęła działania zmierzające do zdiagnozowania najistotniejszych problemów związanych z praktyką funkcjonowania tego Urzędu i ich rozwiązania. Rada MPOIA RP powołała Zespół Ochrony Zabytków, którego celem było zinwentaryzowanie głównych problemów z jakim spotykamy się podczas procedowania w WKZ. 

Opracowane zostały trzy przekrojowe opinie tego Zespołu, które przekazane zostały na ręce Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Opinie dotyczyły następujących zagadnień:

 1. respektowania – na etapie wydawania pozwoleń konserwatorskich – postanowień zawartych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, szczególnie w zakresie gabarytów projektowanych budynków (w tym nabudowywanych budynków) lub innych wskaźników urbanistycznych,
 2. dopuszczalnego zakresu ingerencji służb konserwatorskich w inwestycję w zależności od formy ochrony zabytku,
 3. ważności pozwolenia konserwatorskiego na gruncie obowiązujących przepisów. 

 

Równocześnie podjęliśmy bezpośrednie rozmowy z Panem dr. inż. arch. Piotrem Turkiewiczem – Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – w celu przedstawienia naszego stanowiska. W listopadzie ubiegłego roku zorganizowaliśmy kolejną Konferencję w Krynicy. Tym razem jeden z tematów dotyczył sfery konserwatorskiej. Problematykę związaną z ochroną środowiska kulturowego podęliśmy po raz pierwszy w nieco szerszym zakresie.

W związku z toczącymi się rozmowami zwracamy się do naszych członków z prośbą o podzielenie się uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Na ile nasze działania wpłynęły na sposób funkcjonowania urzędu.  Wszelkie informacje nie będą upubliczniane i służyć będą jedynie w celu wypracowania stanowiska Izby.

 

Szczególnie interesują nas następujące zagadnienia:

 1. Termin opiniowania i wydawania decyzji administracyjnych.
 2. Respektowania postanowień zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowanie Przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy na etapie wydawania pozwoleń konserwatorskich. 
 3. Informacje związane z konsultowaniem wydawanych opinii z przedstawicielami Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz zewnętrznymi „ekspertami”. 
 4. Ocena kontaktu z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. 
 5. Ocena poziomu merytorycznego uzasadnienia wydawanych opinii i decyzji. 
 6. Ważność pozwolenia konserwatorskiego i ewentualny problemy z jego prolongatą. 
 7. Informacje związane z zatwierdzaniem projektów zamiennych. 

 

 • Swoje pisma prosimy uzupełnić o kopie wydanych opinii i decyzji (co do których prosimy o wersje zanonimizowane, z pozostawionym jedynie numerem sprawy, względnie – we własnym zakresie dokonamy takiej anonimizacji po ich otrzymaniu).
 • Prosimy o kierowanie pism z załącznikami pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 13 marca 2023 r.

 

Rada MPOIA RPWięcej aktualności