partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

18 stycznia 2023 r. zakończono wykłady i ćwiczenia z przedmiotu „Praktyczne aspekty planowania przestrzennego” prowadzone przez architektów – członków MPOIA RP dla studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (URK).   

 Relacja z zajęć prowadzonych we współpracy Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie pt.: „Praktyczne aspekty planowania przestrzennego”   

 

W dniu 22 sierpnia 2022 r.  Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK podpisał umowę o współpracy z Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Ze strony MPOIA RP sygnatariuszami byli: Przewodniczący Rady MPOIA RP – Piotr Chuchacz oraz Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP – Witold Zieliński.

W wydarzeniu uczestniczyli także: Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP – Marek Tarko, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji – dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK, Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu – prof. dr hab. inż. Józef Hernik oraz dr hab. inż. Barbara Prus – prof. URK (koordynator przedmiotów związanych z planowaniem przestrzennym).

W dniu 9 listopada 2022 roku odbyły się pierwsze zajęcia z planowania przestrzennego prowadzone przez przedstawicieli Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP na kierunkach Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna w ramach porozumienia z URK. Jest to pierwszy i do tej pory jedyny program z planowania przestrzennego w Polsce prowadzony przez przedstawicieli samorządu architektów na wydziale innym niż Architektura.

W trakcie inauguracji zajęć MPOIA RP reprezentowali: arch. Piotr Chuchacz, Przewodniczący oraz arch. Marek Tarko, z-ca Przewodniczącego i arch. Witold Zieliński, z-ca Przewodniczącego Rady. Inauguracyjny wykład pt. „Nasz wspólny dom” wygłosił Przewodniczący. Po części oficjalnej studenci przystąpili do rozwiązania testu kompetencyjnego – inaugurującego zajęcia.

 

 Program zajęć:

Nr

Temat

Uzupełnienie

Prowadzący

1

 

Inauguracja

Ład przestrzenny. Początki planowania. Od potrzeby, poprzez harmonię do chaosu. Skutki chaosu. Potrzeba naprawy.

 


Wykład dla wszystkich.

Prezentacja programu oraz prowadzących.

Test wprowadzający

 

mgr inż. arch. Piotr Chuchacz
mgr inż. arch. Witold Zieliński
mgr inż. arch. Marek Tarko

 

2

 

Historia rozwoju osadnictwa

Planowanie miast. Rozwój tkanki miejskiej 

 


Zasady rozwoju osadnictwa.

Ośrodki miastotwórcze.

 

dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański

 

3

 

Obszary chronione: przestrzeń kulturowa, przestrzeń przyrodnicza. 

 


Ochrona wartości kulturowych w planowaniu przestrzennym

 

dr inż. arch. Marceli Łasocha

 

4

 

 

Planowanie przestrzenne
a projektowania – wprowadzenie
.
1) Zakres kompetencji planisty.
Planowanie przestrzenne –Interdyscyplinarne tworzenie prawa miejscowego.
2) Zakres kompetencji architektów.
Projektowanie urbanistyczne – ulica, plac, kwartał, przestrzeń. Projektowanie obiektu – budynek, zespół budynków, plac, przestrzeń

 


MPZP – jako prawo miejscowe.

Skutki zapisów MPZP dla jakości przestrzeni. Zasady kształtowania ładu przestrzennego

 

mgr inż. arch. Bartłomiej Stawarz

 

5

 

Aspekt budowlany realizacji planów zagospodarowania przestrzennego.
Parametry zabudowy a możliwość realizacji
(np. wysokość bryły), fundamenty a geologia, warunki techniczne zabudowy  + warunki zabudowy

 


Podstawy budownictwa w kontekście MPZP.

Skutki MPZP dla procesu inwestycyjnego

Jak czytać warunki zabudowy. Podstawie błędy.

 

mgr inż. arch. Dorota Verey

 

6

 

 

Zrównoważone miasta (zrównoważone miasta i społeczności).
Smart City – wpływ założeń miasta inteligentnego na strategię rozwoju i planowanie przestrzenne

 


 

mgr inż. arch. Anna Pawłowska

 

7

 

 

Podsumowanie całości zajęć 

 

 


Wykład dla wszystkich.

Test końcowy/egzamin

 

mgr inż. arch. Piotr Chuchacz
mgr inż. arch. Witold Zieliński
mgr inż. arch. Marek Tarko

 

 

W zajęciach seminaryjnych, które trwały przez cały semestr, ze strony MPOIA RP udział wzięli :    

 • dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański,
 • dr inż. arch. Marceli Łasocha,
 • arch. Bartłomiej Stawarz,
 • arch. Dorota Verey,
 • arch. Anna Pawłowska.

 

Końcowe spotkanie, które miało miejsce 18 stycznia 2023 r., to wykład w dwóch częściach:

Część 1: ZASADY WIEDZY TECHNICZNEJ (sztuki budowlanej), który wygłosił Marek Tarko, Wiceprzewodniczący Rady MPOIA RP;
Część 2: URBANISTYKA – KOD OSADNICZY, który wygłosił Piotr Chuchacz, Przewodniczący Rady MPOIA RP.

Na koniec arch. Witold Zieliński, Wiceprzewodniczący Rady MPOIA RP omówił test otwarcia. Zwrócił uwagę na mocne i słabe strony studentów. Pozytywne odpowiedzi na zadane pytania oscylowały w granicach 60%. Na koniec zajęć przeprowadzony został test końcowy. Wyniki tego testu wypadły lepiej od testu otwarcia. Pozytywne odpowiedzi oscylowały w granicach 80%. Wykazał on zasadność prowadzenie tego typu zajęć przez praktykujących architektów. Mamy nadzieje, że zajęcia z młodymi adeptami zawodu staną się dla nich doskonałą okazją do poznania praktyki zawodu architekta „od kuchni”. Dla Małopolskiej OIA RP jest to okazja do bliższego, empirycznego poznania zasad funkcjonowania procesu dydaktycznego. W przyszłości, doświadczenia te mogą być bardzo pomocne, zarówno w zakresie wniosków dotyczących programu nauczania, jak i zasad współpracy Izby Architektów z wyższymi uczelniami.

 

Rada MPOIA RP składa serdeczne podziękowania dla Koleżanek i Kolegów Architektów IARP za poświęcony czas i zaangażowanie.
Gratulacje i podziękowania za zaufanie i nowatorską aktywność składamy Władzom Uczelni, naukowcom, dydaktykom i zaangażowanym pracownikom, na czele z JM Rektorem UR, dr hab. inż. Sylwestrem Taborem, prof. URK, dr hab. inż. Leszkiem Książkiem, prof. URK Dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, Prof. dr hab. inż. Józefem Hernikiem, Kierownikiem Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, dr hab. inż. Barbarą Prus, prof. URK.

 

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 


Witold Zieliński

Wiceprzewodniczący Rady
Koordynator ds. KształceniaWięcej aktualności