partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

W dniu 3 listopada w siedzibie MPOIA RP i za pomocą zdalnych środków komunikacji odbyło się spotkanie członków Rady z Delegatami na Zjazd Okręgowy.

 

Zebranych powitał Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady. Zrelacjonował bieżące wydarzenia i omówił plany Rady na najbliższy okres. 

Wśród omawianych aktywności były m.in.:

  • organizacja wystawy Salon Architektury i uroczystość wręczenia nagród;
  • współpraca z organizacjami architektów ukraińskich;
  • współpraca z organami AA-B;
  • znaczenie opinii ZR i ZL publikowanych przez MPOIA RP;
  • zakres zainteresowania kartą Multisport i organizowanymi kursem j. angielskiego;

Kolejnymi osobami z Rady, które zabrały głos byli wiceprzewodniczący Marek Tarko (przygotowania do konferencji) i Witold Zieliński (współpraca z uczelniami, praktyki) oraz członkowie Rady Dorota Verey (KEZA) i Maciej Kubicki (współpraca z organami AA-B w terenie).

Asystent Rady Michał Stępień przekazał informację o pozyskanych przez niego sponsorach / partnerach i przekazanych od nich środkach finansowych, które wykorzystane zostaną do organizacji Konferencji w Krynicy i publikacji materiałów z niej.

 

Obecni na spotkaniu zgłaszali swoje propozycje dla działań Rady.

Członek KRIA – Kazimierz Butelski omówił prace nad restrukturyzacją systemu informacyjnego IARP.

 

 

  • IMG_3323
  • IMG_3325
  • IMG_3326
  • IMG_3327
  • IMG_3328