partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

W sobotę 17 września odbyło się spotkanie zorganizowane przez Fundację Promowania Kultury, Sztuki oraz Rozwijania Pasji „MOST POKOLEŃ KMICICA”.


Było to kolejne spotkanie zorganizowane w kawiarni Kmicic w Zakopanem w ramach cyklu „Architekci Artystycznie w Kmicicu”. Organizatorzy – jak wynika z pisma skierowanego do Rady MPOIA RP – realizują pomysł organizowania cyklicznych spotkań architektów, którzy poza podstawową działalnością zawodową, w aktywny sposób realizują swe twórcze pasje.
Wielu z nich to Architekci IARP.

Projekt cyklu spotkań został dofinansowany przez Radę MPOIA RP.

Przedstawicielem Rady MPOIA na spotkaniu był Przewodniczący Piotr Chuchacz, który - dziękując za zaproszenie – zapewnił o gotowości do wsparcia działań Fundacji.
Przedstawił także program integracji środowiska architektów jaki Rada przyjęła w obecnej kadencji pracy samorządu.