partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Podpisanie Porozumienia o współpracy
z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie
  

 

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP ma zaszczyt poinformować, że 22 sierpnia br. JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK podpisał umowę o współpracy z Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. 

 

 

 

 

Ze strony MPOIA RP sygnatariuszami byli: Przewodniczący Rady MPOIA RP – Piotr Chuchacz oraz Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP – Witold Zieliński.

W wydarzeniu uczestniczyli także: Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP – Marek Tarko, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji – dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK, Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu – prof. dr hab. inż. Józef Hernik oraz dr hab. inż. Barbara Prus – prof. URK (koordynator przedmiotów związanych z planowaniem przestrzennym).