partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

W dniu 10 maja w siedzibie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP odbyły się
dwa spotkania z przybyłymi z Ukrainy architektami
z Narodowego Stowarzyszenia Architektów Ukrainy (NSAU)

 

Jako pierwsze (przedpołudniowe) odbyło się spotkanie z przedstawicielami firm i organizacji, które chcą zaangażować się w pomoc Ukrainie. 

Naszymi Gośćmi byli: Dr Aleksander Czyżewski Prezydent NSAU, Prof. Olena Oliynyk, Prof. Jurij Kryworuczko dołączył do obecnych po zakończeniu wykładu na WA PK.

Gospodarze: Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady MPOIA RP, Marek Tarko – Zastępca Przewodniczącego, Witold Zieliński – Zastępca Przewodniczącego przywitali przybyłych.

Wśród nich były następujące organizacje i firmy:

Organizacje:

 • SARP o. Kraków,  M. Kaszyński – prezes Oddziału; 
 • Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Filip Pachla – skarbnik MOIIB i Rafał Potempa – Członek Rady MOIIB;
 • UIA, Bohdan Biś Lisowski

Firmy: 

 • FAKRO Stanisław Podgórny
 • WIDO Michał Czyż
 • PREFA Grzegorz Ostafiński
 • INFATEC Bożena Spychalska
 • H+H Rafał Malczyk
 • KOMSERWIS Elżbieta Dworak
 • LUXIONA Michał Stępień
 • SAINT-GOBAIN Rafał Spyrka
 • BOZZA Wojciech Staniewski
 • BUDREW Krzysztof Bobek, Łukasz Szynkiewicz
 • Piotr Jarosz 

Po prezentacji zaproszonych gości i zakresu działalności organizacji i firm Prezydent NSAU Aleksander Czyżewski przedstawił strukturę organizacyjną Narodowego Związku Architektów Ukrainy. 
Przewodniczący MPOIA RP oraz jego zastępcy przedstawili ukraińskim Gościom strukturę IARP, odrębność organizacyjną okręgów oraz specyfikę aktywności MPOIA RP.
Po oficjalnych prezentacjach Aleksander Czyżewski, Olena Oliynyk i Aleksander Baranowski omówili wstępną ocenę możliwości finansowania odbudowy oraz sytuację gospodarczo-organizacyjną w Ukrainie.

Omówiono bieżące i przyszłe potrzeby m.in.:

 • organizacji badań technicznych obiektów i zabytkowych założeń;
 • organizacji procesu projektowego począwszy od planowania, projektowania urbanistycznego;
 • przedstawienie kontekstu i możliwości rozwoju współpracy

Opiekunem wydarzenia był Michał Stępień – Asystent kierownika biura MPOIA RP.Po południu odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady MPOIA RP z udziałem Gości: Dr. Aleksandra Czyżewskiego, Prof. Jurija Kryworuczko, Prof. Oleny Oliynyk, Aleksandra Baranowskiego (Zoom). 

Podczas posiedzenia prof. Kryworuczko został członkiem Zespołu Urbanistycznego – Forum Ekspertów działającego przy MPOIA RP.

 

 • IMG_3029
 • IMG_3032
 • IMG_3034
 • IMG_3035
 • IMG_3042
 • IMG_3043
 • IMG_3046
 • IMG_3050
 

 (PC MN)