partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

 W dniu 12 maja w Sali Kupieckiej Urzędu Miasta Krakowa odbyło się posiedzenie Jury Konkursu Kraków Bez Barier. 

 

Ideą konkursu o nagrody Prezydenta Miasta Krakowa jest promowanie miasta jako miejsca przyjaznego i innowacyjnego wobec wszelkich problemów związanych o ograniczeniami. Dotyczy to zarówno mieszkańców jak i turystów. 
To już 15 edycja tego Konkursu, który z roku na rok powiększa różnorodność kategorii, w których oceniane są inicjatywy. Obecnie są to następujące kategorie (i podkategorie):

I. Kategoria: Budownictwo dostępne

 • Obiekty użyteczności publicznej
 • Przestrzeń publiczna
 • Obiekty i przestrzenie zabytkowe

II. Kategoria: Innowacyjne technologie i projekty badawcze

III. Kategoria: Projekty i wydarzenia promujące Kraków jako miasto przyjazne   osobom z niepełnosprawnościami

 • Projekty
 • Wydarzenia

IV. Kategoria: Osobowość roku

V. Kategoria: Najlepsza firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym DzieckiemJury Konkursu stanowi grono osób powołanych przez Prezydenta M. Krakowa. Są to:

 • Tomasz Bobrowski – Główny Architekt Miasta Krakowa;
 • Małgorzata Boryczko – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego;
 • Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta M. Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami;
 • Anna Okońska-Walkowicz – Pełnomocnik Prezydenta M. Krakowa ds. Polityki Senioralnej;
 • Jerzy Zbiegień – Miejski Konserwator Zabytków;
 • Barbara Gąciarz – Dziekan Wydziału Humanistycznego, Pełnomocnik Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej ds. Osób z Niepełnosprawnościami;
 • Jan Otryl – Kierownik Biura Osób z Niepełnosprawnościami Politechniki Krakowskiej;
 • Rafał Perłowski – Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej;
 • Maciej Nitka – Członek Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP;
 • Adam Stromidło – Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami;
 • Paweł Wójtowicz – Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;
 • Małgorzata Tylek – Kierownik Działu Projektów Społecznych i Edukacji Krakowskiego Biura Festiwalowego;
 • Izabela Wójcik – Kierownik Referatu ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia.

 

W efekcie obrad Jury pod przewodnictwem p. prof. Barbary Gąciarz wyłoniło Laureatów w każdej kategorii i podkategorii. Wyniki ogłoszone zostaną na uroczystej Gali planowanej na lipiec br.

 

(MN)