partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W Zakopanem odbyło się spotkanie w dniu 5 maja br. w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemu związanego z dostępnością działek budowlanych do dróg publicznych za pośrednictwem dróg wewnętrznych.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Zakopanem:

 • Jerzy Chlebiński – Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej
 • Agnieszka Stachoń-Staszel – Zastępca Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej
 • Agnieszka Lassak – Główny Specjalista ds. Architektury
 • Anna Kowalska-Gandera – Prawnik Starostwa Powiatowego w Zakopanem

 oraz przedstawiciele Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP: 

 • Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady MPOIA RP
 • Maciej Kubicki – Członek Rady MPOIA RP, Koordynator Zespołu Legislacyjnego
 • Olaf Jasnorzewski – Członek Rady MPOIA RP, Koordynator Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu
 • Katarzyna Gał-Zagórska – Zastępca Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Przedstawiciele MPOIA RP zaprezentowali możliwości współpracy z organem AAB oraz korzystania z materiałów opracowanych przez MPOIA RP w formie opinii, stanowisk oraz Komunikatów opracowanych wraz z Wydziałem Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przedstawiono również materiały (w tym pokonferencyjne), opracowane trójstronnie (MPOIA RP przy współpracy z Wydziałem Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego) takich jak np. Lista kontrolna procesu inwestycyjnego.

Poruszono tematy problematyczne, lecz niezbędne do rozwiązania na szczeblu wojewódzkim przy współpracy Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

 

W następstwie interwencji legislacyjnej odbyło się spotkanie przedstawicieli MPOIA RP z reprezentacją Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Spotkanie odbyło się w Krakowie w dniu 11 maja 2022 r. 

Spotkanie w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemu związanego z dostępnością działek budowlanych do dróg publicznych za pośrednictwem dróg wewnętrznych zgłaszanego przez Naczelnika Wydziału AA-B w Zakopanem.

 Z ramienia WI MUW w spotkaniu udział wzięli:

 • Przemysław Trzepałka – Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury
 • Agnieszka Borkowska-Michalczyk –  Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji
 • Ewa Bułat – Zastępca Kierownika Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II instancji 

Natomiast MPOIA RP reprezentowana była przez:

 • Piotra Chuchacza – Przewodniczącego Rady MPOIA RP
 • Witolda Zielińskiego – Zastępcę Przewodniczącego Rady MPOIA RP
 • Macieja Kubickiego – Członka Rady MPOIA RP, Koordynatora Zespołu Legislacyjnego
 • Olafa Jasnorzewskiego – Członka Rady MPOIA RP, Koordynatora Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu

 

Na spotkaniu przedstawione zostały problemy rozwiązań komunikacyjnych w powiecie tatrzańskim.

Omówiona została planowana na 17-19 maja konferencja organizowana przez UM Krakowa pt.: „Kraków się zmienia – proces inwestycyjny od pomysłu do wdrożenia”. Na konferencji prelegentami będą z ramienia MPOIA RP: Piotr Chuchacz, Marek Tarko, Maciej Kubicki, Grzegorz Jachym i przedstawią oni w formie skrótowej materiał przygotowany na konferencję MPOIA RP opracowany przy współpracy z WI MUW, WINB, oraz MOIIB tj. lista kontrolna procesu budowlanego oraz forma i zakres projektu budowlanego.

Omówiono publikację stanowiska Rady MPOIA RP nr 10 w sprawie procedur związanych z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej i dostępności inwestycji do drogi publicznej oraz przedstawiono konieczność uzupełnienia go w formie odrębnego stanowiska lub w formie załącznika graficznego przedstawiającego schematy rozwiązań, taki załącznik jest już w trakcie opracowywania przez Radę MPOIA RP.

 

(MK, MN)

 

 • 002
 • 003
 • 005
 • 006

 

 Więcej aktualności