partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy


Kilka osób spośród architektów Małopolski realizuje swój zawód, nadzorując budowy lub kierując robotami budowlanymi. Wobec zgłaszanych przez Nadzór Budowlany lub Kolegów Inżynierów wątpliwości, dokonaliśmy przeglądu przepisów określających kompetencje osób nadzorujących prace budowlane. 
Przy wsparciu Rady Krajowej uzyskaliśmy także jednoznaczne potwierdzenie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, że architekci mogą być kierownikami budów, a zgodnie z KPA jedynym władnym do interpretacji szczegółów zakresu uprawnień jest organ nadający. Materiał jest skomplikowany, tak jak zmieniające się przepisy regulujące te sprawy. 


Zainteresowanych lecz zabieganych namawiamy do zapoznania się ze Stanowiskiem Rady Małopolskiej, gdzie zakres kompetencji zależny od czasu uzyskania uprawnień ujęliśmy w syntetycznej formie:

1. Analiza Rady – uprawnienia wykonawcze

2. Stanowisko Rady – uprawnienia wykonawczearch. Grzegorz Lechowicz
Sekretarz Rady MPOIA

 

 Więcej aktualności