partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W związku z pytaniami członków MPOIA RP, dotyczących praktycznego zakresu posiadanych przez nich uprawień wykonawczych – Rada MPOIA RP (przy wsparciu prawników oraz OKK) przygotowała analizę w tym zakresie, którą skierowaliśmy do p. Doroty Cabańskiej – Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Krajowej Rady Izby Architektów RP.

Stanowisko Rady MPOIA RP wraz z pismem Krajowej Rady IARP zostało przesłane do GINB.
Poniżej publikujemy pismo Krajowej Rady IARP oraz stanowisko MPOIA RP, a także łącze do informacji na stronie IARP: http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=3405

W zał.:

  1. Pismo KRIA RP do GUNB z dnia 4 marca 2021 r.
  2. Pismo MPOIA RP do GUNB za pośrednictwem KRIA z dnia 20 stycznia 2021 r.


Więcej aktualności