partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W dniu 19 września 2020 r. weszła w życie istotna zmiana ustawy Prawo budowlane, wprowadzająca szereg zmian, w tym nowe zasady dotyczące opracowywania i zatwierdzania projektu budowlanego. Zakres i formę nowego projektu budowlanego prawodawca doprecyzował w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Ponieważ część przepisów budzi wątpliwości odnośnie interpretacji, Krajowa Rada Izby Architektów RP przygotowała dwie publikacje dotyczące nowelizacji prawa budowlanego oraz nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Publikacje zawierają materiały ze szkoleń przygotowanych i poprowadzonych przez architekta IARP Grzegorza Jachyma, Członka Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP, Koordynatora Komisji prawa inwestycyjnego przy KRIA RP oraz Przewodniczącego Podkomisji Prawa budowlanego KRIA RP.

Mając na względzie potrzebę rozpowszechnienia przygotowanych przez KRIA materiałów – Rada MPOIA RP zamieszcza je w załączeniu.

Poradnik prawny architekta – Ustawa prawo budowlane
Poradnik prawny architekta – Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego