partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
Rada MPOIA RP w satysfakcją ogłasza rozpoczęcie kolejnej edycji plebiscytu 

Salon Architektury 2020

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Harmonogram

  1. Rejestracja / nadsyłanie zgłoszeń → 6 października – 19 października 2020 r. 
  2. Głosowanie → 20 października – 4 listopada 2020 r.
  3. Ogłoszenie wyników → 5 listopada 2020 r.

Dodawać zgłoszenia i głosować można korzystając z łącza:
www.mpoia.pl/salon

Z uwagi na sytuację epidemiczną nie możemy obecnie określić terminu, miejsca czy formy wręczenia Laureatom nagród. Będziemy o tym informować na bieżąco. Jednocześnie Rada MPOIA RP planuje publikację materiałów z nagrodzonymi pracami Laureatów.Więcej aktualności