partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Szanowne Koleżanki Przewodniczące, Szanowni Koledzy Przewodniczący, 

Uprzejmie informuję, że Minister Rozwoju rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, a także do Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa. 

1. Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

Nagrody są przyznawane corocznie, według następujących kategorii i zasad: 

  • prace inżynierskie – maksymalnie 8 nagród w formie statuetek; 
  • prace magisterskie – maksymalnie 12 nagród w formie statuetek; 
  • rozprawy doktorskie – maksymalnie 8 nagród w formie statuetek; 
  • krajowe publikacje – maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek. 

Do Nagród Ministra mogą być zgłaszane: 

  • prace dyplomowe i rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody, 
  • publikacje, w postaci wydawnictw zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody. 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji polskojęzycznej w terminie do 30 września 2020 r. (decyduje data wpływu do ministerstwa) na adres Ministerstwa Rozwoju Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji. 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj/nagroda-za-prace-naukowe-w-2020-r

 

2. Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa. 

Przedmiotem Konkursu są: 

  • projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych lub ich zespołów, w szczególności z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych, 
  • projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych, w szczególności z zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku, 
  • projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych. 

Przedmiotem Konkursu mogą być tylko te osiągnięcia twórcze, które zostały zrealizowane i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia ich użytkowania. 

Wnioski wraz z dokumentami należy składać w wersji polskojęzycznej w terminie do 30 września 2020 r. (decyduje data wpływu do ministerstwa) na adres Ministerstwa Rozwoju Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji. 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj/Nagroda-za-wybitne-osiagniecia-tworcze-w-2020-r2

Z koleżeńskim pozdrowieniem, 
Wojciech Gwizdak, Architekt IARP