partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Przekazujemy analizę tzw. tarczy antykryzysowej,
czyli regulacji związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zawartych w:

  1. Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…), Dz.U 2020 poz. 374);
  2. Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…), Dz.U.2020 poz. 568).
    Stan prawny aktualny na 14 kwietnia 2020 r.

Rada Małopolskiej OIA RP