partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Informujemy, że w dniu 13 marca 2020 roku zostało opublikowane rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 13 marca 2020 roku, poz. 433).

Obowiązuje bezwzględny wymóg stosowania wszystkich zaleceń i wskazań służb sanitarnych dotyczących zasad postępowania w sytuacji zagrożenia epidemicznego.