partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Już po raz dziewiąty  - architekci Małopolskiej OIA RP spotkali się w Nowym Sączu na Noworocznym Spotkaniu Architektów. Tym tym razem miało to miejsce 20 lutego 2020 r. (Tłusty Czwartek) w restauracji hotelu Ibis.


Spotkanie otworzył i przywitał zgromadzonych Marek Tarko – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów.

Obecni byli także: Grzegorz Jachym – członek  Krajowej Rady IA i Przewodniczący Komisji Prawa Inwestycyjnego przy KRIA RP,  Łukasz Krawontka – członek Krajowej Rady IARP, Przewodniczący Podkomisji Szkoleń Zawodowych Architektów, Stanisław Podgórny – członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Grzegorz Jachym opowiedział o działaniach Komisji Legislacyjnej, o spotkaniach w Ministerstwie Rozwoju, o konsultacjach związanych z procedowanymi ustawą prawo budowlane i rozporządzeniem ws warunków technicznych. Łukasz Krawontka natomiast opowiedział o działaniach KRIA RP związanych z możliwością wpływania IA RP poprzez uczestnictwo w PKN, na treść  norm związanych z architekturą i budownictwem.

Tłem do rozmów towarzyskich były slajdy z wydarzeń Małopolskiej OIA w roku 2019 r., wyświetlane na ekranach ścian restauracji.

(AS)

 

  • Foto_02
  • Foto_03
  • Foto_04