partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
Przedłużamy okres zgłaszania prac do tegorocznego Salonu Architektury do 22 września (niedziela).
 
aktualny harmonogram:
  • Rejestracja: 04 września – 22 września 2019 r.
  • Głosowanie: 23 września – 29 września 2019 r.
  • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 12 października 2019 r. – Opera Krakowska
Zapraszamy do nadsyłania swoich realizacji.
Rada MPOIA RP


Więcej aktualności