partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Rada MPOIA zwraca uwagę osobom biorącym udział w postępowaniach konkursowych na możliwość wykluczenia w przypadku opracowania materiałów konkursowych w sposób umożliwiający identyfikację ich autorów. Takie niebezpieczeństwo dotyczy również materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych. W tym przypadku pliki należy pozbawić cech umożliwiających identyfikacje autorów ( w tym metadanych). Niektóre metadane mogą zawierać dane autora lub inne informacje umożliwiające jego identyfikację.

Rada MPOIA