partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W dniu 16 maja 2018 roku odbyło się trzecie posiedzenie Forum Zawodów Zaufania Publicznego w Krakowie. Spotkanie rozpoczęło się przekazaniem adw. Pawłowi Gierasowi – Dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej, przewodnictwa Forum.

Tematem trzeciego posiedzenia Forum był problem szeroko rozumianej tajemnicy zawodowej – jednej z naczelnych wartości wszystkich wykonujących zawody zaufania publicznego. W trakcie spotkania referat  na temat pt.: „Ochrona tajemnicy zawodów zaufania publicznego w oparciu o zasady etyki” wygłosił adwokat Wojciech Bergier. Po zakończeniu prelekcji odbyła się dyskusja.

Na koniec spotkania Forum przyjęło  stanowisko dotyczące znaczenia tajemnicy zawodowej i zaniepokojenia działaniami organów państwowych zmierzającymi do jej ograniczenia.

Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów reprezentowali arch. Marek Tarko, Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński, Wiceprzewodniczący.

  • 01
  • 02
  • 03

 Więcej aktualności