partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W dniu 24 marca 2018 r. IV Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP wybrał nowe władze oraz Delegatów na Zjazd Krajowy.
Lista w załączeniu. Po ukonstytuowaniu się Rady i poszczególnych Komisji przekażemy kolejne informacje.